Výběrové řízení

V rámci programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – projekt E-centrum řemesel netradičně vyhlašuje SOŠ a SOU Milevsko výběrové řízení na dodávku notebooků, laserové multifunkční tiskárny a software. Předmětem zakázky nesmí být použité zboží. Ukončení příjmů nabídek je 18.června 2013 ve 12:00

Výzva k podání nabídky – specifikace

Krycí list nabídky

Čestné prohlášení

O projektu

Realizátorem projektu E-CENTRUM ŘEMESEL NETRADIČNĚ je SOŠ a SOU Milevsko od 1.1.2013 do 31.12.2014. Cílem projektu je prohloubení nabídky dalšího vzdělávání a posílení informovanosti o nabídce DV v  jihočeském kraji formou usnadnění přístupu ke vzdělávání společně s individuální podporou a poradenstvím převážně v řemeslných oborech.