KA4

KA 4 Zřízení a provozování E-centra dalšího vzdělávání

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

V rámci této aktivity bude v prostorách žadatele zřízeno E-centrum, tedy centrum založené na podpoře DV prostřednictvím internetu a zejména e-learningu jako nejrozšířenější distanční formě. E-centrum bude nabízet vzdělávání prostřednictvím e-learningu, ale i možnost poradenství a konzultací při samostudiu. Odborný rozvoj poradců je realizován v klíčové aktivitě 1. Žadatel projektu bude kurzy převedené do e-learningu nabízet na webovém rozhraní, kde si bude moci účastník vybrat dle svých preferencí a absolvovat je v čase a místě, které mu vyhovuje. Nabídka kurzů, do kterých se bude moci účastník zapsat se bude v průběhu projektu inovovat dle potřeb regionálního trhu práce a poptávky zaměstnavatelů z JHC po profesním vzdělávání. Jednou z priorit je i zaměření vytvářených programů na ty, které mohou navazovat a ozvíjet obory poskytované v počátečním vzdělávání a propojí tak počáteční vzdělávání se vzděláváním dalším v komplexní systém vzdělávací nabídky celoživotního učení. Forma e-centra je zvolena díky její výhodě dostupnosti pro organizace i jednotlivce. Umožňuje v krátkém čase a při nízkých nákladech vyškolit velké množství účastníků stejně vhodně jako individuální vzdělávání v oblasti jednotlivých řemesel. Nabídka vzdělávání formou e-learningu je velmi flexibilní z pohledu poskytovatele vzdělávání i budoucích účastníků. E-centrum bude taktéž nabízet integrovanou podporu online (podpora tutora/poradce formou chatu či videokonference) i offline formou (diskusní fora, emaily). Výraznou výhodou bude i propojení studentů mezi sebou a poradci, bude tak podpořen synergický efekt s dalšími projekty (projekty UNIV) a proměně školy v centrum celoživotního učení. E-centrum nebude působit pouze ve virtuálním prostředí, ale bude nabízet možnost osobní konzultace a návštěvy centra, které bude umístěno v sídle žadatele v Milevsku. Za aktivitu je odpovědný věcný manažer.

Výstup klíčové aktivity:

Nově vytvořené/inovované produkty: 2, z toho:
1 webové stránky E-centra
1 registr účastníků se zájmem o DV poskytované školou a zvyšujícíc jejich konkurenceschopnost
Počet podpořených osob: 40, tj. stávající účastníci v DV, lektoři a poradci DV, kteří využijí webové stránky Ecentra
(z toho min. 20 osob se zaregistruje k odebírání pravidelných novinek).
E-mailová podpora tutorů/poradců ve vztahu k budoucím a stávajícím účastníkům DV na škole