Archive for the ‘Nezařazené’ Category

Revize vzdělávacích programů

Nic se samo neprodá Dnes asistent, zítra šéf 

Nabídka kurzů pro veřejnost – jaro 2015

Nabídka kurzů

Pozvánka

JSEM STROJAŘ – nový kurz

DNES ASISTENT, ZÍTRA ŠÉF – nový kurz

2. Profil absolventa Cílem vzdělávacího programu je připravit účastníky tak, aby se uplatnili na pozicích osobních asistentů/asistentek, office asistentů, office managerů, účetních a referentů. U stávajících zaměstnanců uvedených pozic akce usiluje o prohloubení a rozšíření jejich dosavadních znalostí a dovedností v této oblasti podle současných trendů a požadavků. Absolvent získá přehled o základech ekonomiky, administrativní […]

Čtení technických výkresů

VSTUP DO E-LEARNINGu Profil absolventa Absolvent získá základní znalosti z oblasti technické dokumentace s využitím aktuálních platných norem pro technické kreslení, naučí se pracovat s programem Autodesk Inventor nebo obdobným CAD programem (SolidWorks) v oblasti tvorby objemových modelů součástí, sestav a jejich výkresové dokumentace s využitím výpočetní techniky. Výsledky vzdělávání Absolvent se orientuje ve výrobních postupech a technologické dokumentaci, čte […]

Kurz – Práce se dřevem, motorová pila a křovinořez

Obchodník reprezentant

Přihláška do programu  

Výběrové řízení

V rámci programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – projekt E-centrum řemesel netradičně vyhlašuje SOŠ a SOU Milevsko výběrové řízení na dodávku notebooků, laserové multifunkční tiskárny a software. Předmětem zakázky nesmí být použité zboží. Ukončení příjmů nabídek je 18.června 2013 ve 12:00 Výzva k podání nabídky – specifikace Krycí list nabídky Čestné prohlášení